Prešovská archierparchia

Animátori sa učili komunikovať na víkende „mobilizácie“

V dňoch 2. až 4. decembra sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli stretli animátori na víkende mobilizácie. Takmer 50 účastníkov, medzi ktorými boli absolventi z rôznych ročníkov AŠAD, manželské páry, niektoré aj s deťmi, ako aj mladí, ktorí navštevujú AŠAD v tomto školskom roku. Hosťom druhého víkendu mobilizácie bola psychologička Mária Mojžišová, ktorá účastníkom priblížila tému komunikácie. Spoločne spoznávali komunikačné chyby, či spôsoby efektívnej komunikácie. Okr…

Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3772.

Back to top button