Prešovská archierparchia

Metodický deň pre učiteľov

Gréckokatolícky arcibiskupský školský úrad Prešov organizoval v piatok 25. novembra metodický deň pre všetkých pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov, ktorý sa konal v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove a niesol sa v duchu myšlienky Vytvor vhodnú atmosféru. Program pre vyše 100 prítomných pedagógov sa začal v kaplnke svätou liturgiou, ktorú pre n…

Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3770.

Back to top button