Košická eparchia

Oznamy 49/2022

Utorok k nám zavíta sv. Mikuláš. Bude s nami sláviť sv. Liturgiu o 16:30 a po nej v sprievode miništrantov a všetkých detí našej farnosti sa zúčastní programu pred obecným úradom, kde naším deťom rozdá aj sladké odmeny.

Pozývame mládež našej farnosti na piatkové stretko na fare, lebo pripravujeme program na sviatky Narodenia Pána.

Srdečne pozývame veriacich našej farnosti a všetkých ľudí dobrej vôle na benefičný vianočný koncert 11.12.2022 do Košíc spoločným autobusom so zastávkou na vianočných trhoch a prehliadkou vyzdobeného centra Košíc. Viac info. na plagáte.

Prihlásiť sa môžete v sakristii do 6.12.2022.  

Eparchia Košice v spolupráci s o. z. Byzantinos vydali v tomto predvianočnom čase spoločenskú hru Mikuláš ide k nám. Námetom bola spoločenská hra, ktorá vznikla na Ukrajine. Jej prekladom a vydaním chceme podporiť vojnou skúšaný ukrajinsky národ. 

Cena hry je 16,90 €.

Hru ponúkame ako hodnotný vianočný dar pre vašich blízkych.

Nedeľu 18.12. k nám zavíta folklórna skupina Furmanov z Trebišova a prednesie nám svoje vianočné pásmo piesní a vinšov po sv. Liturgii.

V sakristii máme voľnopredajné kalendáre z redakcie Misionár a podielové knihy a kalendáre spolku sv. C. a M., môžete si ich zakúpiť/ vyzdvihnúť s uhradením členského príspevku.

Prostredníctvom našich kurátorov, prosíme o uhradenie zvonického príspevku za rok 2022  15€/ domácnosť.

Touto cestou vyjadrujeme úprimne Pán Boh zaplať:
Bohuznáma dar na chrám – 50€
Pán Boh zaplať a požehnaj! 

The post Oznamy 49/2022 appeared first on Gréckokatolícka cirkev.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://trnavaprilaborci.fara.sk/2022/12/04/oznamy-49-2022/.

Back to top button