Bratislavská eparchia

Svätý prorok Sofoniáš (Svätý Teodul, konštantínopolský eparcha)

3. 12. Svätý prorok Sofoniáš Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „Jahve ukrýva, chráni“. V poradí deviaty z malých prorokov pôsobil podľa úvodu knihy…

The post Svätý prorok Sofoniáš (Svätý Teodul, konštantínopolský eparcha) appeared first on Gréckokatolícka eparchia Bratislava.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://grkatba.sk/0312-svaety-prorok-sofonia/.

Back to top button