Prešovská archierparchia

Aktuálne oznamy k 4. decembru 2022

Dnes popoludní bude o 17.00 hod. veľká večiereň. V utorok 6. decembra máme sviatok sv. Mikuláša. Sv. liturgie s myrovaním budú o 6.30 hod. a o 18.00 hod. Veľkú večiereň s lítiou sa pomodlime v pondelok po večernej sv. liturgii. Nácvik chrámového zboru bude v stredu o 17.00 hod. v pastoračke. Vo štvrtok 8. decembra máme prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky sv. Annou. Sv. liturgie […]

Automaticky prebrané zo zdroja: http://sidlisko3.sk/aktualne-oznamy-k-4-decembru-2022/.

Back to top button