Prešovská archierparchia

Miništranti Čemernianskeho protobresbyteriátu sa stretli v Čemernom

V sobotu 26. novembra sa uskutočnilo stretnutie miništrantov Čemernianskeho protopresbyteriátu, ktoré zorganizovali zodpovední za mládež Čemernianskeho protopresbyteriátu v spolupráci s Gréckokatolíckym mládežníckym centrom Bárka v Juskovej Voli. Program začal modlitbou molebenu k blahoslavenému Pavlovi Petrovi Gojdičovi a následne katechézou Matúša Sejku, kaplána v čemernianskej farnosti, na tému Miništrant „rytier samého Boha“. Miništranti vo svojich skupinkách s animátormi, bohoslovcami i kň…

Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3768.

Back to top button