Košická eparchia

Oznamy 48/2022

Srdečne pozývame mládež našej farnosti na piatkové stretko na fare, lebo prípravujeme program na sviatky Narodenia Pána. Neotáľajte, aby ste mohli zabojovať o hlavnú postavu.

Srdečne pozývame veriacich našej farnosti a všetkých ľudí dobrej vôle na benefičný vianočný koncert 11.12.2022 do Košíc spoločným autobusom so zastávkou na vianočných trhoch a prehliadkou vyzdobeného centra Košíc.

Prihlásiť sa môžete v sakristii. Viac info. na plagáte.

V sakristii máme voľnopredajné kalendáre z redakcie Misionár a podielové knihy a kalendáre spolku sv. C. a M., môžete si ich zakúpiť/ vyzdvihnúť s uhradením členského príspevku.

Prostredníctvom našich kurátorov, prosíme o uhradenie zvonického príspevku za rok 2022  15€/ domácnosť.

Touto cestou vyjadrujeme úprimne Pán Boh zaplať:
r. Čorejová dar na chrám – 50€
E. Bartek dar na chrám – 50€
Pán Boh zaplať a požehnaj! 

The post Oznamy 48/2022 appeared first on Gréckokatolícka cirkev.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://trnavaprilaborci.fara.sk/2022/11/27/oznamy-48-2022/.

Back to top button