Prešovská archierparchia

Vladyka Peter Rusnák vysvätil nového stáleho diakona v archieparchii

V pondelok 21. novembra slávil v Chráme Povýšenia sv. Kríža na prešovskom sídlisku Sekčov archijerejskú svätú liturgiu vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor Prešovskej archieparchie, pri ktorej udelil diakonskú vysviacku Ľubomírovi Vozňakovi, čtecovi vo farnosti Prešov-Sekčov a pracovníkovi Gréckokatolíckej charity v Prešove.   Samotnej svätej liturgii predchádzalo posvätenie nového evanjeliára pre liturgické slávenia vo farnosti a následne udelenie poddiakonátu, ktorý je medzistu…

Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3766.

Back to top button