Prešovská archierparchia

Dikastérium pre východné cirkvi má nového prefekta

Dikastérium pre východné cirkvi vedie od dnes nový prefekt. Svätý Otec František do tejto pozície vymenoval Mons. Claudia Gugerottiho , doterajšieho apoštolského nuncia vo Veľkej Británii. Úrad prevezme po doterajšom argentínskom kardinálovi Mons. Leonardovi Sandrim, ktorý na čele tohto dikastéria pôsobil v rokoch 2007-2022.   Claudio Gugerotti sa narodil vo Verone v Taliansku 7. októbra 1955 a na kňaza bol vysvätený 29. mája 1982. Vyštudoval východné jazyky a literatúru a liturgiku. V rok…

Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3765.

Back to top button