Bratislavská eparchia

Farnosť Žilina sa teší novému diakonovi

Farnosť Žilina sa teší novému diakonovi Gréckokatolícka farnosť v Žiline prežívala koncom októbra obzvlášť milostiplný čas. Do farnosti totiž zavítal vladyka Peter…

The post <strong>Farnosť Žilina sa teší novému diakonovi</strong> appeared first on Gréckokatolícka eparchia Bratislava.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://grkatba.sk/farnost-zilina-sa-tesi-novemu-diakonovi/.

Back to top button