Bratislavská eparchia

Svätý apoštol a evanjelista Matúš (Svätý hieromučeník Hypatius, gangriansky biskup)

16. 11. Svätý apoštol a evanjelista Matúš Jeho meno má grécko-hebrejský pôvod a znamená „Boží dar“. V celej starokresťanskej tradícii je prvé evanjelium pomenované…

The post Svätý apoštol a evanjelista Matúš (Svätý hieromučeník Hypatius, gangriansky biskup) appeared first on Gréckokatolícka eparchia Bratislava.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://grkatba.sk/1611-svaety-apotol-a-evanjelista-matu-mili-posluchai-grekokatolicka-cirkev-nam-dnes-pripomina-svaeteho-apotola-a-evanjelistu-matua-jeho-meno-ma-grecko-hebrejsky-povod-a-znamena-boi-dar-v-celej-starokr/.

Back to top button