Bratislavská eparchia

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib. Začiatok filipovky, teda štyridsaťdenného pôstneho obdobia k sviatku Narodenia Ježiša Krista (Svätý mučeník Demeter z Trácie)

15.11. Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib Meno Habib má aramejský pôvod a znamená „milovaný“. Pôvod a význam mien Gurias a Samónas ostáva…

The post Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib. Začiatok filipovky, teda štyridsaťdenného pôstneho obdobia k sviatku Narodenia Ježiša Krista (Svätý mučeník Demeter z Trácie) appeared first on Gréckokatolícka eparchia Bratislava.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://grkatba.sk/1511-svaeti-muenici-a-vyznavai-gurias-samonas-a-habib-zaiatok-filipovky-teda-tyridsadenneho-postneho-obdobia-k-sviatku-narodenia-jeia-krista/.

Back to top button