Bratislavská eparchia

Svätý a všechválny apoštol Filip (Svätý Gregor Palamas, solúnsky arcibiskup.)

14. 11. Svätý a všechválny apoštol Filip Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Priateľ koní“. Apoštol Filip pochádzal z Betsaidy a bol priateľom Ondreja.…

The post Svätý a všechválny apoštol Filip (Svätý Gregor Palamas, solúnsky arcibiskup.) appeared first on Gréckokatolícka eparchia Bratislava.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://grkatba.sk/1411-svaety-a-vechvalny-apotol-filip-mili-posluchai-14-novembra-nam-greckokatolicka-cirkev-pripomina-svaeteho-a-vechvalneho-apotola-filipa-jeho-meno-ma-grecky-povod-a-znamena-priate-koni-apotol-filip/.

Back to top button