Prešovská archierparchia

Animátori sa učili, ako si pripraviť stretko ako aj to, čo znamená byť katolíkom

V dňoch 11.- 13. novembra 2022 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli uskutočnil v poradí druhý víkend Archieparchiálnej Školy Animátora Dobrovoľníka. V Škole učeníka, sa ho zúčastnilo 50 mladých a v Škole služby 35. O mladých sa staral 11 členný animátorský tím. V Škole učeníka sa mladí zaoberali témami Katolícka identita a ekumenizmus. Lektor, ktorým bol o. Štefan Paločko, v rámci tém hovoril o kréde, sviatostiach, prikázaniach, Svätom Písme a Katechizme katolíckej Ci…

Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3763.

Back to top button