Bratislavská eparchia

Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský biskup

Gréckokatolícka cirkev si dnes pripomína svätého Pavla Vyznávača,  konštantínopolského biskupa. Jeho meno má grécko-latinský pôvod a znamená „malý“. Biskup hlavného centra východorímskej ríše…

The post Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský biskup appeared first on Gréckokatolícka eparchia Bratislava.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://grkatba.sk/611-na-otec-svaety-pavol-vyznava-kontantinopolsky-biskup-mili-posluchai-greckokatolicka-cirkev-si-dnes-pripomina-svaeteho-pavla-vyznavaa-kontantinopolskeho-biskupa-jeho-meno-ma-grecko-latinsky-povod-a/.

Back to top button