Prešovská archierparchia

Ježiš je odpoveďou Boha na našu smrť

Boh je životom, dáva život, ale berie na sebe drámu smrti. Pápež František poukazuje na príbehu vzkriesenia Lazára ako sa dáva Ježiš vidieť – ako Pán života a Ten, ktorý je schopný dať život i mŕtvym. Ježiš mohol kľudne zamedziť smrti Lazára, ale chcel na seba vziať našu bolesť nad smrťou našich drahých a predovšetkým chcel […]

Automaticky prebrané zo zdroja: http://sidlisko3.sk/jezis-je-odpovedou-boha-na-nasu-smrt/.

Back to top button