Prešovská archierparchia

Aktuálne oznamy k 6. novembru 2022

Dnes bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Budúcu nedeľu 13. novembra bude zbierka na kňazský seminár. V utorok zakončíme dušičkovú oktávu modlitbou za zosnulých – parastasom so začiatkom o 17.30 hod. Text bude v brožúrkach. V utorok 8. novembra máme sviatok svätého archanjela Michala a ďalších beztelesných mocností. Sv. liturgie s myrovaním budú ráno o 6.30 hod. a večer o 18.00 hod. Veľkú večiereň sviatku […]

Automaticky prebrané zo zdroja: http://sidlisko3.sk/aktualne-oznamy-k-6-novembru-2022/.

Back to top button