Prešovská archierparchia

V Prešove sa uskutoční medzinárodná vedecká konferencia o archívoch Pia XII.

Druhého marca 2020 boli pre bádateľov sprístupnené archívne materiály vatikánskych archívov viažucich sa k pontifikátu Pia XII. (1939 – 1958), do ktorého zasiahli významné medzníky 20. storočia, predovšetkým druhá svetová vojna a nástup komunistických režimov v strednej a vo východnej Európe. Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku sú v rámci tohto obdobia poznačené najmä vojnovými udalosťami, kedy eparchiu viedol dnes blahoslavený biskup Pavol Peter Gojdič OSBM, a nástupom komunizmu, ktorý…

Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.grkatpo.sk/?akcie&id=1448.

Back to top button