Prešovská archierparchia

Diecézny katechetický úrad organizoval odborný seminár

Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie /DKÚ PA/ v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže pripravil dňa 26. 10. 2022 pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy odborný seminár Úvod do biblických kníh pre Biblickú súťaž a Biblickú olympiádu 2022/2023.   Ako je už zvykom, prvý seminár v novom školskom roku začína spoločnou modlitbou – svätou liturgiou, ktorú v Kaplnke bl. biskupa Gojdiča Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove slávil vladyka Peter Rusnák,…

Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3760.

Back to top button