20. Raduj sa, ty najčistejšia

  1. Raduj sa, ty najčistejšia, – nevinnosťou žiariaca, – plná jasu anjelského, – hviezda úsvit hlásiaca. –R: Mária, Mária, ty silná ochrana, – hriešnikov si obrana. 2. Cherubíni, serafíni – na slávu ti volajú, – sám Syn Boží tebe, Matka, – kladie veniec na hlavu. – R: 3. Ctitelia na celom svete, – Panna mocná, slávia ťa, – nesmierna je tvoja láska, – ty bez hriechu počatá. – R: 4. Svätú Cirkev ochraňuj nám – pred útokom diablovým, – odvráť od nás hlad i biedu, – daj nám život v pokoji. – R:

 

Back to top button