2. Ó, Mária, Matka Božia prečistá

  1. Ó, Mária, Matka Božia prečistá, – pros vždy za nás svojho Syna, Ježiša Krista. –R: Jasná Zornica, naša Orodovnica, – svätá prečistá Panna Mária. 2. Ó, Mária, tys’ kresťanov útecha, – pros vždy za nás svojho Syna, Ježiša Krista. – R:
    3.
     Ó, Mária, Orodovnica naša, – pros vždy za nás svojho Syna, Ježiša Krista. – R: 4. Ó, Mária, všet­kým vdovám potecha, – pros vždy za nás svojho Syna, Ježiša Krista. – R: 5. Ó, Mária, apoštolov pochva­la, – pros vždy za nás svojho Syna, Ježiša Krista. – R: 6. Ó, Mária, nad anjelov slávnejšia, – pros vždy za nás svojho Syna, Ježiša Krista. – R: 7. Ó, Mária, všetkých sirôt potecha, – pros vždy za nás svojho Syna, Ježiša Krista. – R: 8. Ó, Mária, pomocnica kresťanov, – pros vždy za nás svojho Syna, Ježiša Krista. – R:
Back to top button