2. nedeľa Päťdesiatnice o Tomášovi

Predobrazujúce antifóny.

Tropár, 7. hlas

Hoci bol hrob zapečatený, – zažiaril si z neho, Kriste Bože, – lebo ty si život. – A hoci dvere boli zatvorené, – prišiel si k učeníkom. – Ty si vzkrie­se­nie všetkých. – Skrze apoštolov si v nás obnovil ducha pravého – vo svojom veľkom milosrden­stve.

Kondák, 8. hlas

Zvedavou pravicou, Kriste Bože, – skúmal Tomáš tvoj životodarný bok. – Keď si však vošiel cez zatvorené dvere, – s ostatnými apoštolmi volal: „Pán môj a Boh môj!“

Prokimen, 3. hlas

Veľký je náš Pán a veľmi mocný. – Jeho múdrosť je nesmierna.

Verš: Chváľte Pána, lebo je dobré ospevovať nášho Boha, lebo je milé hlásať jeho slávu.

Aleluja, 8. hlas

Verš: Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu Spásu.

Verš: Lebo Pán je veľký Boh a nad všetkými bohmi veľký kráľ.

Namiesto Dôstojné

Anjel zvestoval Požehnanej: – „Prečistá Panna, raduj sa. – Plesaj, Nepoškvrnená. – Tvoj Syn tre­tieho dňa vstal z hrobu – a zosnulých vzkrie­sil. – Radujte sa, ľudia!“

Irmos

Osvieť sa, osvieť sa, nový Jeruzalem. – Hľa, sláva Pánova ťa ožiarila. – Raduj sa a plesaj teraz, Sion. – A ty, prečistá Bohorodička, – teš sa zo vzkriesenia svojho Syna.

Pričasten

Chváľ, Jeruzalem, Pána, – oslavuj, Sion, svojho Boha. Aleluja.

Back to top button