19. Pred tvoj obraz sme dnes prišli 

  1. Pred tvoj obraz sme dnes prišli – my, nehodní a hriešnici, – |: ó, Mária presvätá, – milosťami bohatá. 😐 2.Chráň nás od vojny a hladu, – zmierni nemoc, zahoj ranu, – |: nedaj nám v nich zahynúť, – ráč nás k sebe privinúť. 😐 3. V teba, Matka, my dúfame, – k tebe sa len utiekame, – |: ty si ako nebies chrám, – spásu duší vypros nám. 😐 4. Lebo my len teba máme, – ktorú si dnes ctíme v chráme, – |: ty si naša ochrana, – nebies, zeme Kráľovná. 😐 5. Pros za nás vždy svojho Syna, – ktorý hriechy sveta sníma, – |: svet sa ti dá v ochranu, – hlad, vojny už prestanú. 😐 6. Takto ľud tvoj podnes volá – z pozemského sĺz údolia, – |: zástankyňa presvätá, – milosťami bohatá. 😐
Back to top button