18. Chválu vzdajme, ó, kresťania

  1. Chválu vzdajme, ó, kresťania, – prečistej Panne, – prichádzajme pred jej obraz – všetci odda­ne. –R: Sláva, buď ti sláva, – Mária presláv­na, – ó, Mária, Matka Božia, – oroduj za nás – a na súde neopusť nás, – až príde ten čas. 2. Preto Syn tvoj všemohúci – vyvolil teba, – aby sme na tvoj príhovor – prišli do neba. – R: 3. Buď nám, Matka, milosrdná – na Božom súde, – keď sám Syn tvoj spravodlivý – súdiť nás bude. – R: 4. Tvoje srdce starostlivé – čaká nás ľudí, – tvoja láska k životu zas – hriešnikov budí. – R: 5. Ty si, Matka, pomáhať nám – vždycky hotová, – teba sláviť neprestane – Cirkev Kristova. – R: 6. Ty si všetkým prostrednica – u svojho Syna, – pros, by bola odpustená – nám naša vina. – R: 7. Panna panien najčistejšia, – svätá Mária, – naše duše z tohto sveta – priveď do raja. – R:
Back to top button