17. Perla sveta, krása neba

  1. Perla sveta, krása neba, – snehobielo čistá, – |: duša vrúcne chváli teba, – drahá Matka Krista.:| 2. Celá krásna, plná cností, – najvonnejšia ruža, – |: serafíni v pokornosti – v nebi tebe slúžia. 😐 3. U Boha sa prihováraš, – mocná Prostrednica, – |: buď nám v miere najhojnejšej – štedrá pomocnica. 😐 4. Dcéra Otca, Matka Syna, – Duchom zatienená, – |: pros Boha, by naša vina – bola uzmierená. 😐 5. Matka Pána, Matka moja, – Kráľovná milosti, – |: z pozemského nepokoja – veď ma do večnosti. 😐

 

Back to top button