15. september – Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka, Patrónka Slovenska

Predobrazujúce antifóny.

Vchod

Poďte, pokloňme sa a padnime pred Kristom. – Spas nás, Synu Boží, – za nás ukrižovaný, tebe spie­vame: Aleluja.

Tropár, 1. hlas

Spas ľud svoj, Pane, – a požehnaj svoje dedič­stvo. – Daruj svätej Cirkvi víťazstvo nad nepria­teľmi – a svoj ľud ochraňuj svätým Krížom.

Tropár, 6. hlas

Panenská Matka s panickým učeníkom – stála pod Krížom svojho Syna. – Nemohla zniesť pohľad na to, – ako je vyzdvihnutý na Kríž, – preto premožená žiaľom volala: – „Prečo len trpíš, keď ako Boh trpieť nemôžeš? – Syn môj, oslavujem tvoju nevýslovnú dobrotu, – ktorá presahuje každý rozum.“

Kondák, 4. hlas

Dobrovoľne si pnel na Kríži, Kriste. – Preto udeľ svoje dary ľudu nosiacemu tvoje meno. – Poteš svätú Cirkev. – Daj jej víťazstvo nad nepriateľmi. – Pomáhaj jej a obdaruj pokojom – i trvalými úspechmi.

Kondák, 4. hlas

Keď ťa tvoja Matka a Panna videla na Kríži pribitého, – ako dobrovoľne prijímaš muky, Ježišu Vládca, – volala: „Ach, moje drahé dieťa, – ako len ne­spra­vodlivo trpíš rany. – Ty lekár ľudských bied, – svojím milosrdenstvom si všetkých zbavil záhuby.“

Namiesto Svätý Bože

Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

Prokimen, 7. hlas

Velebte Pána, nášho Boha, – a padnite k jeho nohám, lebo je svätý.

Verš: Pán kraľuje, traste sa, národy.

Prokimen, 4. hlas

Prehorko plače v noci, – líca má zaslzené.

Verš: Niet, kto by ju potešil, zo všetkých, čo ju ľúbia.

Aleluja, 1. hlas

Verš: Pamätaj, Bože, na svoj ľud, ktorý je tvoj odprvoti.

Verš: Veď predsa Boh je naším kráľom od vekov a spásne skutky konal na zemi.

Aleluja, 6. hlas

Verš: Klesá mi sila, lebo Pán naplnil moje ruky bolesťou.

Verš: Lebo sa vzdialil ten, čo teší, čo by posilnil moju dušu.

Namiesto Dôstojné

Zvelebuj, moja duša, drahocenný – Kríž Pánov.

Irmos, 8. hlas

Bohorodička, ty si tajuplný raj. – Z teba nám vyrástol Kristus. – On na zemi zasadil spásonosné drevo Kríža. – My ho teraz na tvoju česť vysoko dvíhame – a v pokornej úcte sa mu klaniame.

Pričasten

Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre – ako zna­menie. Aleluja.

Všetci, ktorí prechádzate okolo, pozrite, či je bolesť, ako bolesť moja. – Kvôli tomu búri sa moje vnútro, srdce sa vo mne zviera. Aleluja.

Back to top button