15. Mária, ó, drahá Matka

  1. Mária, ó, drahá Matka, – neopúšťaj nás, – ty si nádej naša sladká – vždy i v tento čas. –R: Matka, neopúšťaj nás, – milostivo vyslyš nás, – zastávaj sa nás u Syna, – Matka, v tento čas. 2. Ty si ruža, jej vôňa je – Bohu najmilšia, – ty si Matka, ktorá prosí – u svojho Syna. – R: 3. Spomeň, Matka, na šťastný deň – nanebovzatia, – keď si bola v slávu a moc – v nebi odetá. – R: 4. V nebi stojíš pri Synovi – ako Kráľovná, – počuje on tvoje prosby, – im neodolá. – R: 5. Pros vždy za nás, za hriešnikov, – i keď nehodných, – za náš národ, za pútnikov – tu zhromaždených. – R: 6. Pre krv Syna, tvoje žiale, – vždy nám pomáhaj, – milovať a veriť pevne – bohato nám daj. – R:
Back to top button