14. Matičke Kristovej

  1. Matičke Kristovej – pieseň zaspievajme, – s detinskou dôverou – k nej sa utiekajme. –R: Mária, Mária, – Matka dobrotivá, – buď svojim ctiteľom – vždycky milostivá. 2. Kráľovná vzne­šená – zahoj duše rany, – bez hriechu počatá, – zľutuj sa nad nami. – R: 3. Ty si najmocnejšia – v ne­bi prostrednica, – naša ochrankyňa, – verná pomocnica. – R: 4. Daj, by sme sa k tebe – vždycky utiekali, – s tebou sa po smrti – večne radovali. – R:
Back to top button