13. Mária Panna blahoslavená

  1. Mária Panna blahoslavená, – tebe sa kla­nia nebo, zem celá, – |: raduj sa, stánok milosti, – nádej si v našej žalosti. 😐 2.Nepoškvrnená Kráľovná Matka, – daj svojim dietkam, by vďaka sladká, – |: plnila duše nadšené – za tvoje dary vznešené. 😐 3. Naveky slúžiť tebe budeme, – dušou a srdcom sláviť ťa chceme, – |: raduj sa, stánok milosti, – a veď nás vzorom svätosti. 😐 4. Láskavá Matka, Matka jediná, – vypros nám v nebi u svojho Syna, – |: aby celý svet v radosti – spieval ti pieseň vďačnosti. 😐
Back to top button