129. Svätý prorok Ján Krstiteľ

  1. Svätý prorok Ján Krstiteľ, – ty pred­chodca Pána, – spomienka na teba žije – v srd­ciach uctievaná. 2.Väčších žena nezrodila, – tebe patrí sláva, – tvojmu menu svätá Cirkev – veľkú úctu vzdáva. 3. K tebe i dnes prichádza­me, – počuj prosbu tichú, – svätý prorok Ján Krstiteľ, – vyveď nás z tmy hriechu.

 

Back to top button