127. Raduj sa, Kráľovná

  1. Raduj sa, Kráľovná, – ty nebies Vládky­ňa, – |: blahoslavená Mária, – naša Ochrankyňa. 😐 2.Mária, Mária, – najčistejšia Panna, – |: vyvolená zo všetkých žien, – Božia Matka slávna. 😐 3. Vidíš našu biedu, – keď nám duša stone, – |: pomôž rýchlo, veď si blízko – tam pri Božom tróne. 😐 4. Buď vždy velebená – i blahoslavená, – |: na ne­be­siach i na zemi, – Matka oslávená. 😐 5. Zostá­vaj vždy pri nás, – slávna Zástupkyňa, – |: pros Trojicu najsvätejšiu, – naša Ochrankyňa. 😐
Back to top button