126. Krista v svetlo odetého

  1. Krista v svetlo odetého, – svojho Učiteľa, – |: hľa, trojica učeníkov – šťastná uvide­la. 😐 2.Hora Tábor zrazu bola – v jase Božej slávy, – |: ktorú veľký Vládca nebies – apoštolom zjavil. 😐 3. Vypočuli všetci traja – zhora Božie slová: – |: To je môj Syn milovaný, – Otec oznamo­val. 😐 4. Premeň, Kriste, dušu našu, – nech vždy láskou skvie sa. – |: Veď nás cestou ku svätosti, – Panna najsvätejšia. 😐

 

Back to top button