122. Zaznejte zvony v Petrovom chráme

  1. Zaznejte zvony v Petrovom chráme, – hlaholom svojím naplňte svet. – Apoštolom dvom volajme sláva, – ich hymnou vesmír dnes bude znieť. 2.Peter a Pavol, nám všetkým drahí, – žehnajte z neba svoj verný ľud. – Dedičstvo otcov, Kristovu Cirkev, – priviňte s láskou na svoju hruď. 3. Kde Peter, Pavol, tam viera pravá, – istota spásy zaručená. – Ju iba Cirkev Kristova dáva, – pečaťou Božou označená. 4. Zaznejte zvony v Petrovom chráme, – mohutný váš hlas prebudí svet. – Do srdca nášho zavíta pokoj, – radosťou veľkou nám budú znieť.
Back to top button