121. Raduj sa, kňaz Zachariáš

  1. Raduj sa, kňaz Zachariáš, – radosťou čistou, – tebe sa dnes syn narodil, – predchodca Kristov. – |: Syn od Boha bol ti daný, – Gabrielom predpovedaný – narodený Ján. 😐 2.Presvätý Duch ho už v lone – matky požehnal, – nad všet­kých Božích prorokov – ho vyznamenal. – |: Spasi­teľ ho vychvaľuje, – jak anjelov vyvyšuje – svojho pred­chodcu. 😐 3. Plesaj, svätý Ján, muž Boží, – pred­chodca Krista, – cestu pravdy zjavovať Boh – cez teba chystá. – |: Ty pokorne v pustatine, – tak ako dieťa nevinné – sväto si prežil. 😐 4. V rie­ke Jordán Ján, muž Boží, – Ježiša krstil, – správ­nosť jeho konania hlas – z neba potvrdil. – |: Za dar svetla chválime ťa, – o príhovor prosíme ťa, – predchod­ca Krista. 😐
Back to top button