12. Vzývame ťa, Panna

  1. Vzývame ťa, Panna, – čuj náš bôľny hlas, – sirotám si Matka, – neopúšťaj nás. –R: Hriech a vina zaliali nám – oči slzami, – ach, zmiluj sa, ó, Mária, – zmiluj sa nad nami. – Matka Božia, hviezda jasná, – Panna presvätá, – preukáž nám, že si mocná, – láskou bohatá, – preukáž nám, že si mocná, – láskou bohatá. 2. Zhliadni na nás s láskou, – okom presvätým, – zosielaj nám pomoc – ľuďom bezmocným. – R: 3. Ó, Mária Panna, – oroduj za nás, – príhovorom stálym – všetkých verných spas. – R: 4. Kráľovná, dnes prijmi – tie naše vzdychy, – nech skrze ne Syn tvoj – odpustí hriechy. – R:
Back to top button