119. Z našej krajiny, z tej sĺz doliny

  1. Z našej krajiny, z tej sĺz doliny, – dvíha sa k nebu túžobný hlas. – Srdce Ježiša, poklad jediný, – ó, vypočuj nás, vypočuj nás. – S dôverou sa ti klaniame, – o lásku k nám ťa žiadame. – Ó, Srdce Krista, ty nádej naša, – ochrana silná, naša spása. 2.Je pravda, Bože, že sme zhrešili, – že pridali sme ti veľa rán. – Láskavosť sme si neza­slúžili, – no tys’ náš dobrý Otec a Pán. – Presvätú Krv si vylieval, – by z hriechov si nás obmýval. – Ó, Srdce Krista, ty nádej naša, – ochrana silná, naša spása.
Back to top button