117. Neopúšťaj nás, neopúšťaj nás

  1. Neopúšťaj nás, neopúšťaj nás, – Bože, Bože, neopúšťaj nás. – Miluješ nás od večnosti, – zachovaj nás v nevinnosti, – tvoje Srdce pozná v nebi – každodenné naše biedy. – Neopúšťaj nás, neopúšťaj nás, – Bože, Bože, neopúšťaj nás. 2.Neopúšťaj nás, neopúšťaj nás, – Bože, Bože, neopúšťaj nás. – Slza z očí, keď sa roní, – keď nám smútok hlavu kloní, – z tvojho Srdca, dobrý Pa­ne, – potechy lúč nám vždy planie. – Neopúšťaj nás, neopúšťaj nás, – Bože, Bože, neopúšťaj nás. 3. Neopúšťaj nás, neopúšťaj nás, – Bože, Bože, neopúšťaj nás. – Keď nás jarmo hriechu ťaží, – nech Krv tvoja dušu zvlaží, – Božské Srdce dobro­tivé, – hriešnikom buď milostivé. – Neopúš­ťaj nás, neopúšťaj nás, – Bože, Bože, neopúšťaj nás. 4. Neopúšťaj nás, neopúšťaj nás, – Bože, Bože, neopúšťaj nás. – V tvoje Srdce nádej má­me, – keď raz život dokonáme, – prijmi všetkých do radosti – na nebesiach, vo večnosti. – Neopúš­ťaj nás, neopúšťaj nás, – Bože, Bože, neopúšťaj nás.

 

Back to top button