112. Bolestivá Matka Krista

  1. Bolestivá Matka Krista, – uč nás trpieť, znášať kríž, – veď si cesta k nebu istá, – cnosťami nám vždy žiariš. – Ty si Panna najčistejšia, – bez poškvrny hriechu vždy, – a predsa si bolest­nejšia, – než ktokoľvek trpiaci. 2.Za nás všetkých trpela si, – prihováraj sa za nás, – zásluhy nám získala si, – vypočuj náš vrúcny hlas. – Nauč aj nás trpieť tíško, – prijať skúšky, kríž svoj niesť, – nech pri tebe sme vždy blízko, – to je radosť, to je česť. 3. Pre nesmierne tvoje bôle – pomôž strasti žitia niesť, – mysli na nás v nebi hore, – tam už sĺz a bôľu niet. – Sprevádzaj nás v žití stále, – verná Matka, pri nás stoj, – miluješ nás dokonale, – zmierni smrtný, ťažký boj.
Back to top button