11. október – Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmich diakonov

Tropár, 3. hlas

Tvoja apoštolská horlivosť udivovala Samáriu. – Slovám lásky a pokoja porozumel i etiópsky komorník. – Vierou dokázal pochopiť Nepochopi­teľného, – svojím krstom oslávil Boha. – Pros aj za nás, apoštol Filip, – aby sme žili život milostí a dosiahli Božie milosrdenstvo.

Kondák, 4. hlas

Udivoval svojím apoštolátom medzi pohanmi, – preto ho apoštoli zvolili za svojho spolupracov­níka. – Aj dnes uzdravuje svet – a varuje pred nešťastím tých, ktorí sa ním nechali zlákať. – Všetci ho svorne vzývajme: – „Zachráň nás svojimi modlitbami, diakon Filip.“

Bohorodičník, 4. hlas

Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“

Prokimen, 8. hlas

Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.

Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.

Aleluja, 1. hlas

Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.

Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.

Pričasten

Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

Back to top button