108. Spasiteľ milý, tvoj ľud ťa vzýva

  1. Spasiteľ milý, tvoj ľud ťa vzýva, – s pros­bou sa blíži pred lásky trón. – Zakrytý vidom chleba a vína, – vypočuj, Kriste, sŕdc našich ston, – vypočuj, Kriste, sŕdc našich ston. 2.Pre tvoje strasti, pre rany sväté, – pre tvoje horké umučenie. – Prosíme vrúcne, ó, Bože lásky, – udeľ nám, udeľ odpustenie, – udeľ nám, udeľ odpuste­nie. 3. Ach, odpusť, odpusť chlad duší našich, – úprimne hriechy ľutujeme. – Že zachováme tvoj svätý zákon, – to znovu pevne sľubujeme, – to znovu pevne sľubujeme. 4. Zo svätostánku, ó, dobrý Pane, – milosťou svojou nás osvecuj. – Vie­ru v nás rozmnož, daj nádej v teba, – milosťou svojou nás posväcuj, – milosťou svojou nás posvä­cuj. 5. Spasiteľ milý, ty svetlo Cirkvi, – údy i hlavu v nej zohrievaj. – Veď svojich verných do večnej slávy, – blažený pokoj zosnulým daj, – blažený pokoj zosnulým daj.
Back to top button