106. Nám vo Sviatosti, Kriste, vitaj

  1. Nám vo Sviatosti, Kriste, vitaj, – pred tebou zbožne dnes pokľakáme, – za svojho Boha ťa uznávame. – Ty Slnko naše, život i raj, – nám vo Sviatosti, Kriste, vitaj. 2.Nám vo Sviatosti, Kriste, vitaj, – potešuj nás svojou prítomnosťou, – oblažuj nás božskou velebnosťou. – Ty Slnko naše, život i raj, – nám vo Sviatosti, Kriste, vitaj. 3. Nám vo Sviatosti, Kriste, vitaj, – priviň nás k sebe, ó, dobrý Pane, – v hojnosti zošli nám požehnanie. – Ty Slnko naše, život i raj, – nám vo Sviatosti, Kriste, vitaj.
Back to top button