01. Katizma

Žalm 1

Blažený človek, * čo nekráča podľa rady bezbožných

a nechodí cestou hriešnikov, * ani nevysedáva v kruhu rúhačov,

ale v zákone Pánovom má záľubu * a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou.

Je ako strom zasadený pri vode, * čo prináša ovocie v pravý čas,

a jeho lístie nikdy nevädne; * darí sa mu všetko, čo podniká.

No nie tak bezbožní, veru nie; * tí sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou.

Preto bezbožní neobstoja na súde, * ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých.

Nad cestou spravodlivých bedlí Pán, * ale cesta bezbožných vedie do záhuby.

Žalm 2

Prečo sa búria pohania? * Prečo národy snujú plány daromné?

Povstávajú pozemskí králi a vladári sa spolčujú * proti Pánovi a proti jeho pomazanému:

„Rozbime ich okovy * a ich jarmo zhoďme zo seba!“

Ten, čo na nebesiach prebýva, sa im vysmieva; * Pán ich privedie na posmech.

Raz na nich rozhorčene zavolá * a svojím hnevom ich vydesí:

„Veď ja som ustanovil svojho kráľa * na svojom svätom vrchu Sione!“

Zvestujem Pánovo rozhodnutie: * Pán mi povedal: „Ty si môj syn. Ja som ťa dnes splodil.

Žiadaj si odo mňa a dám ti do dedičstva národy * a do vlastníctva celú zem.

Budeš nad nimi panovať žezlom železným * a rozbiješ ich jak hrnce hlinené.“

A teraz, králi, pochopte; * dajte si povedať, pozemskí vladári.

V bázni slúžte Pánovi * a s chvením sa mu klaňajte.

Podvoľte sa zákonu: žeby sa nerozhneval * a vy by ste zahynuli na ceste, lebo sa rýchlo rozhorčí.

Šťastní sú všetci, * čo sa spoliehajú na neho.

Žalm 3

Pane, jak mnoho je tých, čo ma sužujú! * Mnohí povstávajú proti mne.

Mnohí o mne hovoria: * „Boh mu nepomáha.“

Ale ty, Pane, si môj ochranca, * moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje.

Hlasne som volal k Pánovi * a on mi odpovedal zo svojho svätého vrchu.

A ja som sa uložil na odpočinok a usnul som, * prebudil som sa, lebo Pán ma udržuje.

Nebudem sa báť tisícov ľudí, čo ma obkľučujú. * Povstaň, Pane; zachráň ma, Bože môj.

Veď ty si udrel mojich nepriateľov po tvári * a hriešnikom si zuby vylámal.

Pane, ty si naša spása. * Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: I teraz:

Žalm 4

Bože, ty spravodlivosť moja, * vyslyš ma, keď volám o pomoc.

V súžení si mi uľavil. * Zmiluj sa nado mnou a vyslyš moju modlitbu.

Ľudia, dokedy ešte budete mať srdcia tvrdé? * Prečo máte záľubu v márnosti a vyhľadávate klamstvá?

Vedzte, že Pán zázračne chráni svojho svätého; * Pán ma vyslyší, keď k nemu zavolám.

Hneváte sa, ale nehrešte; * uvažujte vo svojom srdci,

rozjímajte na svojich lôžkach * a upokojte sa.

Obetujte pravú obetu * a dôverujte Pánovi.

Mnohí hovoria: „Kto nám ukáže šťastie?“ * Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre ako znamenie.

Môjmu srdcu dal si väčšiu potechu, * než majú tí, čo oplývajú vínom a obilím.

V pokoji sa ukladám a usínam, * lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.

Žalm 5

Pane, počuj moje slová, * všimni si moje vzdychanie.

Pozoruj moju hlasitú prosbu, * môj kráľ a môj Boh.

Veď ku tebe, Pane, sa modlím, * za rána počúvaš môj hlas, za rána prichádzam k tebe a čakám.

Ty nie si Boh, * ktorému by sa páčila neprávosť,

zlý človek nepobudne pri tebe, * ani nespravodliví neobstoja pred tvojím pohľadom.

Ty nenávidíš všetkých, čo páchajú neprávosť, * ničíš všetkých, čo hovoria klamstvá.

Od vraha a podvodníka * sa odvracia Pán s odporom.

No ja len z tvojej veľkej milosti smiem vstúpiť do tvojho domu * a s bázňou padnúť na tvár pred tvojím svätým chrámom.

Pane, veď ma vo svojej spravodlivosti pre mojich nepriateľov, * urovnaj svoju cestu predo mnou.

Lebo v ich ústach úprimnosti niet, * ich srdcia sú plné zrady;

ich hrtan je ako otvorený hrob, * na jazyku samé úlisnosti.

Súď ich, Bože, nech padnú pre svoje zámery; * vyžeň ich pre množstvo ich zločinov, veď teba, Pane, rozhorčili.

Nech sa tešia všetci, čo majú v teba dôveru, * a naveky nech jasajú.

Chráň ich a nech sa radujú v tebe, * čo tvoje meno milujú.

Lebo ty, Pane, žehnáš spravodlivého, * ako štítom venčíš ho svojou priazňou.

Žalm 6

Pane, nekarhaj ma v svojom hneve, * netrestaj ma v svojom rozhorčení.

Zľutuj sa, Pane, nado mnou, lebo som nevládny, * uzdrav ma, Pane, lebo sa mi kosti chvejú.

Aj dušu mám už celkom zdesenú. * Ale ty, Pane, dokedy…?

Obráť sa, Pane, zachráň mi dušu. * Spas ma, veď si milosrdný.

Veď medzi mŕtvymi nik nemyslí na teba. * A kto ťa môže chváliť v podsvetí?

Už ma vyčerpalo vzlykanie, * lôžko mi noc čo noc vlhne od plaču, slzami máčam svoju posteľ.

Od náreku sa mi oko zahmlilo * a uprostred všetkých mojich nepriateľov som zostarol.

Odíďte odo mňa, všetci, čo páchate neprávosť, * lebo Pán vyslyšal môj hlasný plač.

Pán moju prosbu vyslyšal, * Pán prijal moju modlitbu.

Všetci moji nepriatelia nech sa zahanbia a nech sa zdesia náramne * a zahanbení nech sa ihneď stratia.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: I teraz:

Žalm 7

Pane Bože môj, k tebe sa utiekam, * zachráň ma pred všetkými, čo ma prenasledujú, a vysloboď ma,

aby ma niekto neschvátil a neroztrhal ako lev, * a nemal by som záchrancu.

Pane, Bože môj, ak som sa čohosi zlého dopustil, * ak som si ruky poškvrnil zločinom,

ak som sa dobrodincovi odplatil zlom, * ak som nepriateľa olúpil a nechal bez pomoci,

potom nech ma prenasleduje nepriateľ a nech sa ma zmocní * a nech ma zašliape až do zeme a do prachu zrazí moju česť.

Povstaň, Pane, vo svojom hneve, * postav sa proti zúrivosti mojich nepriateľov.

Bože môj, vystúp na súde, * ktorý si ty nariadil.

I obklopí ťa zhromaždenie národov, * ale ty si zasadni vysoko nad nimi.

Pán je sudca národov. * Súď ma, Pane, podľa mojej spravodlivosti a podľa mojej nevinnosti.

Nech je už koniec zlobe hriešnikov. * Posilni spravodlivého, ty, spravodlivý Bože, čo skúmaš myseľ a srdce.

Boh je moja obrana; * on zachraňuje tých, čo majú srdce úprimné.

Boh je sudca spravodlivý; * dáva výstrahy každý deň.

Ak sa hriešnik neobráti, naostrí svoj meč, * napne luk a namieri.

Pripraví si smrtonosné zbrane, * svoje šípy naplní ohňom.

Hľa, hriešnik počal neprávosť, * ťarchavý je zlobou a plodí zločin.

Jamu vykopal a prehĺbil, * lež sám padol do pasce, ktorú nastrojil.

Jeho zloba zosype sa mu na hlavu, * temeno mu pritlačí jeho násilie.

Ale ja budem velebiť Pána pre jeho spravodlivosť * a meno najvyššieho Pána budem ospevovať.

Žalm 8

Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi! * Tvoja veleba sa vznáša nad nebesia.

Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu * naprotiveň svojim nepriateľom, aby si umlčal pomstivého nepriateľa.

Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk, * na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril:

čože je človek, že naň pamätáš, * a syn človeka, že sa ho ujímaš?

Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov, * slávou a cťou si ho ovenčil

a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk. * Všetko si mu položil pod nohy:

ovce a všetok domáci statok * aj všetku poľnú zver,

vtáctvo pod oblohou a ryby v mori * i všetko, čo sa hýbe po dne morskom.

Pane, náš Vládca, * aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!

Sláva: I teraz:

Back to top button