Vranov nad Topľou

 • Regenerácia vnútrobloku sídliska vo Vranove nad Topľou

  Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kvality života obyvateľov vnútrobloku na sídlisku Lúčna vo Vranove nad Topľou prostredníctvom revitalizácie priestoru. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.vranov.sk/www.vranov.sk/Projekty-mesta/Regeneracia-vnutrobloku-sidliska-vo-Vranove-nad-Toplou/.

 • Bezplatná mediačná poradňa

  Dňa 30.9.2022 (piatok) od 13.00 hod. do 15.00 hod. môžete využiť služby mediačnej poradne v priestoroch malej zasadačky na medziposchodí Mestského úradu vo Vranove nad Topľou. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.vranov.sk/www.vranov.sk/Sluzby-socialne-zdravotnicke-a-verejnoprospesne/Dalsie-institucie-organizacie/Bezplatna-mediacna-poradna/.

 • Vyhlášky

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.vranov.sk/www.vranov.sk/Uradna-tabula/Vyhlasky/.

 • Všeobecne záväzné nariadenia

  Obec má na zabezpečenie samosprávnych funkcií možnosť vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) sú vo svojej podstate „zákonmi“ platnými na území mesta. VZN sú teda právne normy, ktorými mesto reguluje spoločenské vzťahy a usmerňuje správanie právnických a fyzických osôb, aby tieto vzťahy pôsobili v určitom poriadku… Automaticky prebrané zo…

 • Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

  Informácie ku komunálnym voľbám 2022… Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.vranov.sk/www.vranov.sk/Uradna-tabula/Volby-a-referenda/Volby-do-organov-samospravy-obci-2022/.

 • Zoznam nehnuteľností odpredávaných alebo prenajímaných podľa osobitného zreteľa

  Zoznam nehnuteľností, ktoré sa budú odpredávať alebo prenajímať na najbližšom zasadnutí MsZ podľa osobitného zreteľa… Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.vranov.sk/www.vranov.sk/Uradna-tabula/Drazby-najmy-verejne-sutaze-predaj-majetku-mesta/Zoznam-nehnutelnosti-odpredavanych-alebo-prenajimanych-podla-osobitneho-zretela/.

 • Verejné oceňovanie osobností mesta Vranov nad Topľou

  V piatok 23. septembra 2022 sa v Estrádnej sále Domu kultúry vo Vranove nad Topľou uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení – verejných uznaní mesta Vranov nad Topľou. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.vranov.sk/www.vranov.sk/Aktuality-a-oznamy/Aktuality/Verejne-ocenovanie-osobnosti-mesta-Vranov-nad-Toplou/.

 • Zber objemového odpadu

  Mesto Vranov nad Topľou zabezpečí zber objemového odpadu v termíne od 27.9.2022 do 29.9.2022. Občania v rodinných domoch daný deň vyložia k svojim zberným nádobám objemový odpad, ktorý následne pracovníci firmy odvezú. Občania z bytových domov vyložia tento odpad k stojiskám. Uvedený odpad je potrebné vyložiť najneskôr do 6.00h daného dňa, inak nie je zaručené, že bude…

Back to top button