Stráňany

  • Referendum-výsledky v obci Stráňany

    Počet zapísaných voličov: 153 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 62 Počet platných hlasov: 59 z toho ÁNO: 55 , NIE: 4 Príspevok Referendum-výsledky v obci Stráňany je zobrazený ako prvý na Stráňany. Automaticky prebrané zo zdroja: https://stranany.sk/aktuality/nezaradene/referendum-vysledky-v-obci-stranany/.

Back to top button