Podolínec

  • Spustenie zberu dát medzinárodného výskumu PIAAC

    Vážení občania, dovoľte nám informovať Vás o tom, že naše mesto bolo vybrané do výskumu s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých. Fáza výskumu bude prebiehať od 5. septembra 2022 až do 31. marca 2023. VIAC INFO v letáku. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.podolinec.eu/clanky-detail/spustenie-zberu-dat-medzinarodneho-vyskumu-piaac/.

  • Vakcinácia líšok

    Regionálna veterinárna a potravinová správa informuje občanov o prebiehajúcej vakcinácii líšok proti besnote Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.podolinec.eu/clanky-detail/vakcinacia-lisok/.

  • Farské oznamy-27.nedeľa v cezročnom období

    Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.podolinec.eu/clanky-detail/farske-oznamy-27nedela-v-cezrocnom-obdobi/.

Back to top button