Plavnica

  • Svetový deň srdca – 29. september 2022

    Choroby srdca a ciev patria celosvetovo k najzávažnejším príčinám pracovnej neschopnosti, a tvoria tiež najväčší podiel hospitalizácií. Cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie verejnosti o rizikových faktoroch srdcovo-cievnych ochorení a propagovať význam prevencie týchto ochorení. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.plavnica.sk/clanky-detail/svetovy-den-srdca-29-september-2022/.

  • Nordic Walking History Tour 2022

    Nordic walking – spoločné cvičenie. Hrady, zámky, kaštiele Slovenska. Anglický park, Kaštieľ Strážky, Spišská Belá. Sobota, 08. 10. 022, 14:00 – 16:00. Informácie na letákoch a listoch v prílohe. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.plavnica.sk/clanky-detail/nordic-walking-history-tour-2022/.

  • Meranie zrakovej ostrosti – oznam

    OPTIKA ANPEK Banská Bystrica ponúka dňa 28. 09. 2022 (v stredu) od 11:00 hod. do 11:45 hod. v Klube Jednoty dôchodcov v Plavnici (budova v areáli základnej školy Plavnica) možnosť kompletného vyhotovenia dioptrických okuliarov, prípadne výmeny dioptrických skiel do vlastných rámov spolu s bezplatným meraním zrakovej ostrosti. Ak nosíte okuliare,…

Back to top button