Ľubotín

  • Pozemkové spoločenstvo – valné zhromaždenie

    Výbor pozemkového spoločenstva Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 26.2.2023 (nedeľa) o 13:00 v budove Polyfunkčného centra Ľubotín. Program zasadnutia zhromaždenia – v prílohe. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.lubotin.sk/article-item-sk/pozemkove-spolocenstvo-valne-zhromazdenie/.

  • Daňové priznanie za rok 2023

    Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2022 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31. januára 2023 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.lubotin.sk/article-item-sk/danove-priznanie-za-rok/.

Back to top button