Haligovce

  • Výzva na výrub porastov

    Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.obechaligovce.sk/article-item-sk/vyzva-na-vyrub-porastov/.

  • I. ustanovujúce zasadnutie OZ Haligovce 2022

    Dňa 26.11.2022 o 16.00 hod. Prvé ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Haligovce č. I/2022, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu v Haligovciach. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.obechaligovce.sk/article-item-sk/i/.

  • E-mailová stránka obce

    OZNÁMENIE o možnosti doručenia oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.obechaligovce.sk/article-item-sk/e-mailova-stranka-obce/.

Back to top button