Svit

 • PRERUŠENIE DODÁVKY TEPLA A TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY – 23.9.2022

  Bytový podnik Svit, s.r.o. Svit oznamuje užívateľom bytových domov na ul. Štúrovej 237, 241,243 a na ul. 9. mája 244, 245 vo Svite, že dňa 23.9.2022 bude v čase od 11:30 do odstránenia poruchy prerušená dodávka tepla a teplej úžitkovej vody z dôvodu poruchy u dodávateľa Chemosvit Energochem, a.s. Automaticky…

 • NAŠA ÚCTA OCENENÝM OSOBNOSTIAM MESTA SVIT ZA ROK 2022

  Mesto Svit, aj keď sa nachádzame nie práve v ľahkej dobe -nezabúda vyzdvihnúť a oceniť našich spoluobčanov, ktorí sa významnou mierou pričinili o rozvoj mesta a svojou prácou zasiahli do jeho vývoja. Sú to ľudia, ktorých poznáme, ktorí žijú medzi nami a za ktorých hovoria ich mimoriadne skutky. Automaticky prebrané…

 • JE TU NOVÝ SYSTÉM INFO SPRÁV PRE OBYVATEĽOV

  Prinášame vám úplne novú aplikáciu na prijímanie bezplatných informačných správ. Pôvodný systém sms správ muselo mesto obmedziť, nakoľko došlo k rapídnemu zvýšeniu cien za túto službu. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.svit.sk/aktuality/aktuality-mesta/zivot-v-meste/je-tu-novy-system-info-sprav-pre-obyvatelov-2350sk.html.

 • Práce na požiarnej zbrojnici sa blížia do finále

  Práce na obnove hasičskej zbrojnice v Podskalke pokračujú. Zrealizovali  sme výmenu garážových brán s automatickým pohonom a prístrešok pri objekte zbrojnice.  V  interiéri  sa kompletne vymenila elektroinštalácia a v súčasnosti prebieha rekonštrukcia sociálnych zariadení Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.svit.sk/aktuality/aktuality-mesta/zivot-v-meste/prace-na-poziarnej-zbrojnici-sa-blizia-do-finale-2349sk.html.

 • NA DETSKÉ IHRISKÁ PRIBUDLI HRACIE PRVKY

  Vďaka dotácii z Prešovského samosprávneho kraja pribudla na ihrisku v časti Pod Skalkou tunelová dráha a na ihrisku na Jilemnického ul. pribudla tzv.„opičia dráha“  a tunel, spolu v hodnote 4 000 eur. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.svit.sk/aktuality/aktuality-mesta/zivot-v-meste/na-detske-ihriska-pribudli-hracie-prvky-2348sk.html.

 • POZÝVAME VÁS NA DIVADELNÚ KOMÉDIU – PRAVDA 21. OKTÓBER

  Mesto Svit Vás pozýva na divadelnú komédiu s vynikajúcim textom, excelentným hereckým obsadením, ktorá sa uskutoční 21.10.2022 o 19.00 hod. v Dome kultúry vo Svite. Účinkujú – Marek Majeský, Peter Sklár, Soňa Norisová a Helena Krajčiová. Záruka komediálneho umeleckého zážitku so skvelými hercami. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.svit.sk/aktuality/aktuality-mesta/kultura/pozyvame-vas-na-divadelnu-komediu-pravda-21-oktober-2342sk.html.

 • ZAČÍNA VYKUROVACIE OBDOBIE

  Bytový podnik svit, s.r.o. oznamuje občanom mesta Svit, že začína vykurovacie obdobie a preto žiadame všetkých užívateľov bytov, aby si skontrolovali termostatické hlavice a ventily na vykurovacích telesách (radiátoroch) a naplno ich všetky otvorili a ponechali otvorené až do začatia vykurovania. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.svit.sk/aktuality/aktuality-mesta/zivot-v-meste/zacina-vykurovacie-obdobie-2341sk.html.

Back to top button