Spišské Bystré

  • Biela pastelka 2022

    Dňa 23. 9. 2022 (piatok) sa na našej škole a v obci  uskutoční verejná celoslovenská zbierka na pomoc ľudom so zrakovým postihnutím BIELA PASTELKA. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.spisskebystre.sk/zivot-v-obci/aktuality/biela-pastelka-2022-1631sk.html.

  • Oznámenie o uložení zásielky – Martin Lipták

    OCUSB/S2022/00001/030 OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a o registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie zásielky (úradná zásielka, do vlastných rúk) pre adresáta: Martin Lipták 059 18 Spišské Bystré od: EÚ Poprad číslo:…

Back to top button